Logo

Polityka prywatności serwisu


1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług metin2.priv.pl poprzez Serwis.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików cookies,

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis metin2.priv.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

10. Nasza strona korzysta z Twoich autoryzowanych danych Google w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Aby odwołać dostęp naszego serwisu do Twoich danych udaj się na strone zabezpieczeń Google: https://security.google.com/settings/security/permissions

11. W przypadku pytań bądź skarg w zakresie prywatności danych, prosimy o kontakt na [email protected]


Inne warunki i poświadczenia:

1. Korzystając z naszego serwisu powinieneś zapoznać się z zasadami youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

2. Korzystając z naszego serwisu powinieneś zapoznać się z zasadami google: https://www.google.com/policies/privacy

3. Korzystając z naszych usług poświadczasz że zapoznałeś się z warunkami korzystania https://www.youtube.com/t/terms

4. Nasz serwis korzysta z usług interfejsu API YouTube


Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Youtube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl